Team:
Team Ringeriks-Kraft
Egne ritt:
Sponsorer: Samarbeidspartnere:
Vaktlister Sundvolden og Ringerike Grand Prix!
30.04.2017 - Susanne Pjåka

Hei, takk for at du stiller opp for Ringerike Sykkelklubb som vakt på SGP og RGP. Det betyr mye for oss at sikkerheten er godt ivaretatt. Fint hvis du/dere setter dere inn i din vaktposisjon. Skulle det være spørsmål så ta kontakt med Susanne 90642710 eller Tone 47603802.

Oppmøte på vaktpost 1 time før passering

Utdeling av vaktutstyr er på Sundvolden Hotell, parkering onsdag 3. mai kl 2000. Ev. etter egen avtale med Susanne el Tone. Utstyret innleveres på Søndre Torg søndag 7. mai etter målgang.

Vi ser frem til en flott sykkelhelg på Ringerike - værvarselet er bra!

hVIKTIG INFO tTIL ALLE VAKTER SGP og RGPf

Sundvolden GP Junior

Sundvolden GP Senior

Ringerike GP Juior

Ringerike GP Senior


Kommentarer: