Innkalling til årsmøte i Ringerike Sykkelklubb

Årsmøtet avholdes på Sundvolden Hotell. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. februar til lhk69@hotmail.no. Les artikkelen for hele innkalling


Til medlemmene i Ringerike Sykkelklubb

Innkalling til årsmøte i Ringerike Sykkelklubb
20. februar kl 1800
Årsmøtet avholdes på Sundvolden Hotell

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. februar til lhk69@hotmail.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på idrettslagets hjemmeside, ringerikesykkelklubb.no senest en uke før årsmøtet. Du kan også få kopi ved å sende ditt ønske til jarle.midtsveen@live.no.

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet.

 • Arbeidstakere:
  En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:
  • arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget
  • arbeidstaker som er ansattrepresentant
  • personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke
 • Oppdragstakere:
  Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.
 • Andre personer:
  Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og ansatte i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.

Velkommen til årsmøte!

Hønefoss 15.januar

Med vennlig hilsen styret