Årsmøte 2020

Her finner du årsmøtepapirer for årsmøte 2020 for Ringerike SK


Velkommen til årsmøte 2020 torsdag 20. februar kl. 1800 på Sundvolden Hotell!

Saksliste

Årsrapport 2019 med vedlegg

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Innkomne forslag