NIFs retningslinjer for koronasituasjonen

Vi følger retningslinjene til NIF i forhold til koronasituasjonen og stopper all organisert aktivitet i klubben.


Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning.

Styret
Ringerike Sykkelklubb