Oppstart trening våren 2020

Det er endelig tid for å samles på trening igjen, samtidig som vi følger smitteverntiltakene fra sentrale hold. Terreng startet opp på mandag 18. mai, og landevei har sin første treningsøkt tirsdag 26. mai.


Syklistene deles opp i grupper i både terreng- og landeveigruppene, slik at alle kan få trene på sitt nivå.

Terreng har organiserte treninger mandager, onsdager og lørdager. De startet opp tidligere denne uka, og i morra kan de som hører til rød gruppe og sort gruppe være med på intervaller på Puttemyra fra kl. 10, møt opp ferdig oppvarma!
Detaljer om treningstidene og annen info om terrenggruppa kan du se på undersiden til terreng.

Landevei har organiserte treninger for aldersbestemte klasser på tirsdager og torsdager. Første fellesøkt blir tirsdag 26. mai, møt opp og bli med en tur på landeveien!
Detaljer om treningstidene og annen info om landeveisgruppa kan du se på undersiden til landevei.

 

Vel møtt!

 

Smittevernstiltak COVID-19

Treningene starter opp igjen, men vi må ta hensyn til de sentrale tiltakene for å begrense smitten av covid-19.

For å hindre spredning av COVID-19 viruset følger vi anbefalingene fra NIF. Disse innebærer en begrensning på max 20 personer i hver gruppe, og fysisk avstand på 1 meter mellom personer. I tillegg skal det ikke deles på utstyr sånn som sykler og hjelmer.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand får ikke delta på trening.

Vi oppfordrer også alle til å holde gode hygienerutiner som det å vaske hender før man kommer på trening og også vaske hender eller dusje når man kommer hjem fra trening. Vi som trenere er ansvarlige for å rettlede barna i disse reglene og er pliktig til å bortvise de som ikke følger instruksjonene. I all hovedsak så gjelder de samme reglene her på sykkeltrening som det gjør på skolen, og vi ønsker også at foreldre snakker med barna om dette.

Koronavettregler fra Norges Cycleforbund:
https://www.sykling.no/article/koronavettregler-fra-norges-cykleforbund

NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/