Bli medlem

Ringerikesykkeklubb er en aktiv klubb for store og små. Vi har differensierte medlemskap i forhold til alder:

    Enkeltmedlem 0-12 år (Pris: 300,-)
    Enkeltmedlem 13-16 år (Pris: 450,-)
    Enkeltmedlem 17 år og oppover (Pris: 650,-)
    Familiemedlemskap i samme husstand (Pris: 1300,-)
    Støttemedlem (Pris: 300,-)
    Førsteårsmedlem Kr 100.-

 
Ønsker du å bli medlem i Ringerike SK?
Send dine opplysinger på e-post til Ivar Johnsrud: ivar@johnsrud.no

Send inn følgende informasjon:

Fullt navn, fødselsdato, adresse, epost, tlf, og evt brikkenummer.

Du vil få tilsendt en faktura om innbetaling etter at dine person opplysninger er registrert i medlemsregisteret Klubbadmin.

Dersom det er noen spørsmål til medlemskap, kontakt Ivar Johnsrud.

 

Sykkel-lisens 2019
 
Med aktiv lisens (løst gjennom klubb), kan man delta i alle typer ritt. Alle aktive lisenser skal bestilles gjennom EQ Timing her, ingen direkte henvendelser til NCFs kontor.
 
Lisensen gjelder fra datoen du blir registrert hos oss og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter.
 

Les mer om lisens på sykling.no sine sider


NB: Før lisens kan løses må ditt klubbmedlemskap være betalt.

Instruks lisensansvarlig på EQ-timing sine sider