Landevei

Velkommen til Ringerike Sykkelklubb Landevei


Vi ønsker nye og gamle ryttere velkommen!

På fellestreningenen tar vi vare på alle som kommer, og deler inn gruppene etter behov.
Alderstrinna over er veiledende, og det er glidende overgang mellom 8-12 og 13-16. 

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på!

Hovedansvarlig Glenn Andre Messel, tlf. 98 28 62 07, gam@handverkskompaniet.no

 

Fellestreninger for barn-/ungdomsryttere (aldersbestemt) i 2020

Alder (veiledende) Tid Oppmøte Trener
8-12 tirsdag og torsdager kl 1800-1930 Norderhov kirke Lars Holm
13-16 tirsdag og torsdag kl. 1800-2000 Norderhov kirke Frederik Heron Engebretsen

Eventuelle endringer opplyses om på Facebook, Felles gruppe RSK landevei aldersbestemt.

 

Smittevernstiltak COVID-19

For å hindre spredning av COVID-19 viruset følger vi anbefalingene fra NIF. Disse innebærer en begrensning på max 20 personer i hver gruppe, og fysisk avstand på 1 meter mellom personer. I tillegg skal det ikke deles på utstyr sånn som sykler og hjelmer.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand får ikke delta på trening.

Vi oppfordrer også alle til å holde gode hygienerutiner som det å vaske hender før man kommer på trening og også vaske hender eller dusje når man kommer hjem fra trening. Vi som trenere er ansvarlige for å rettlede barna i disse reglene og er pliktig til å bortvise de som ikke følger instruksjonene. I all hovedsak så gjelder de samme reglene her på sykkeltrening som det gjør på skolen, og vi ønsker også at foreldre snakker med barna om dette.

Koronavettregler fra Norges Cycleforbund:
https://www.sykling.no/article/koronavettregler-fra-norges-cykleforbund

NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

 

Ritt

Pga COVID-19 er det foreløpig ingen ritt for 2020-sesongen. Vi oppdaterer her hvis det kommer ritt vi kan delta på.

 

 

Vi har noen lånesykler som du kan få prøve deg på dersom du ønsker å teste før du går til innkjøp

Regler for lån av landeveissykkel

Ringerike sykkelklubb (RSK) har flere utlånssykler tilgjengelig av landeveissykler fra str 40-50 og 2 temposykler str (54/56 ) og 2 CX sykler (str 51 og 54) til sammen 10 landeveissykler til utlån og 3 stk tempo sykler.


Hvem

Syklene kan lånes av personer på 8 år og eldre som ønsker å prøve landeveissykling før de selv går til innkjøp av landeveissykkel. Det forventes at de som låner sykler også er med på fellestreninger i regi av RSK. Temposykler lånes ut etter avtale.


Utlånstid

Sykkelen lånes i utgangspunktet ut for 3 uker. Dersom ingen står på venteliste for lån av landeveissykkel/temposykkel i den størrelsen når låneperioden er over, kan den beholdes til noen melder interesse for den, mot at den da blir levert raskt ved behov.


Ansvarsforhold

RSK

 • klargjør sykkelen mellom hvert utlån
 • leverer fra seg sykkel i god teknisk stand
 • sørger for eventuelle reparasjoner etter melding fra låner

 

Låner

  • holder sykkelen ren og smører kjeden
  • bytter slanger ved punktering
  • sørger for at dekkene har riktig lufttrykk
  • gir beskjed til RSK dersom det oppdages eller oppstår feil/mangler
  • leverer sykkelen i samme stand som den ble mottatt i
  • syklene skal behandles og oppbevares som en verdi gjenstand, ved skade eller tyveri på landevei/tempo sykkel vil låntaker bli stilt ansvarlig for skaden/tyveriet.

Syklene er IKKE forsikret av RSKHvordan

Ta kontakt med Glenn Andre Messel, 98 28 62 07