Landevei

Velkommen til Ringerike Sykkelklubb, avdeling Landevei


Fellestreninger for barn-/ungdomsryttere (aldersbestemt) i 2019

 • 13-16 år: tirsdager og torsdager kl. 1800-2000, ansvarlig Frederik Heron Engebretsen
 • 8-12 år: tirsdager og torsdager kl. 1800-1930, ansvarlig Lars Holm
 • Oppmøte for alle er ved Norderhov kirke

Eventuelle endringer opplyses om på Facebook, Felles gruppe RSK landevei aldersbestemt.

Vi ønsker nye og gamle ryttere velkommen!

På fellestreningenen tar vi vare på alle som kommer, og deler inn gruppene etter behov.
Alderstrinna over er veiledende, og det er glidende overgang mellom 8-12 og 13-16. 

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på!

Hovedansvarlig Glenn Andre Messel, 98 28 62 07, gam@handverkskompaniet.no

 

Rittoversikten der vi har plukka ut ritt fra rittkalenderen til NCF

 

Fellestreninger for voksne blir i 2019 i to grupper: mastergruppe og turgruppe

 1. RSK Master gruppe
  Er du en voksen gutt/jente som liker å trene og konkurrere på landeveissykkel? Ringerike sykkelklubbs årsmøte 2017 har opprettet Master gruppe nettopp for dere. Hovedhensikten med opprettelsen av gruppen er å ha et klart skille fra Turgruppen. Gruppen er ment for de som vil ha et treningsopplegg og/eller for å kjøre Masters cup(gamle veterancup).Informasjon og ritt som inngår i Masters cup finnes på sykling.no. Vi har også opprettet en egen facebook-gruppe for de som vil være med. Siden gruppen er nystartet vil vi gjerne at de som er interessert tat kontakt. Når vi har samlet en gjeng, tar vi et møte der vi kan enes om et opplegg som kan fungere for flest mulig.
  Masters cup er for de som er 30 år eller eldre, men er du yngre og ønsker du å trene med oss er det bare hyggelig (du blir jo over 30 ved et tidspunkt).
  Hvis du ikke allerede er medlem av Ringerike Sykkelklubb, kan du melde deg inn og betale kr. 100,- det første året (medlemsfordeler).
  Ta kontakt med: Terje Orebråten, 978 35 280, orebraaten@hotmail.com

 2. RSK Tur gruppen
  Vi har vært så heldige å få med Lasse Martinsen til å være kontaktperson og pådriver for denne gruppa.
  Treningstider og opplegg for denne gruppa vil bli publisert så snart kontaktpersonen er tilbake fra treningsleir!
  Kontaktinfo: Lasse Martinsen, tlf. 900 18 034, lasma@frisurf.no

 

 

Vi har noen lånesykler som du kan få prøve deg på dersom du ønsker å teste før du går til innkjøp

Regler for lån av landeveissykkel

Ringerike sykkelklubb (RSK) har til sammen 10 landeveissykler til utlån og 3 stk tempo sykler:

2 stk Trek str. 40
1 stk. Vipera str. 41
1 stk. Trek str. 43
2 stk. Trek str. 47
1 stk. Scott str. 47
2 stk. Trek str. 50
1 stk. Nakamura str. 50
3 stk Look temposykkel, uten hjul.  (utlån til M/K16 og junior)


Hvem

Syklene kan lånes av personer på 8 år og eldre som ønsker å prøve landeveissykling før de selv går til innkjøp av landeveissykkel. Det forventes at de som låner sykler også er med på fellestreninger i regi av RSK. Temposykler lånes ut etter avtale.


Utlånstid

Sykkelen lånes i utgangspunktet ut for 3 uker. Dersom ingen står på venteliste for lån av landeveissykkel/temposykkel i den størrelsen når låneperioden er over, kan den beholdes til noen melder interesse for den, mot at den da blir levert raskt ved behov.


Ansvarsforhold

RSK

 • klargjør sykkelen mellom hvert utlån
 • leverer fra seg sykkel i god teknisk stand
 • sørger for eventuelle reparasjoner etter melding fra låner

 

Låner

  • holder sykkelen ren og smører kjeden
  • bytter slanger ved punktering
  • sørger for at dekkene har riktig lufttrykk
  • gir beskjed til RSK dersom det oppdages eller oppstår feil/mangler
  • leverer sykkelen i samme stand som den ble mottatt i
  • syklene skal behandles og oppbevares som en verdi gjenstand, ved skade eller tyveri på landevei/tempo sykkel vil låntaker bli stilt ansvarlig for skaden/tyveriet.

Syklene er IKKE forsikret av RSKHvordan

Ta kontakt med Glenn Andre Messel, 98 28 62 07