Om Ringerike Sykkelklubb

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


Ringerike Sykkelklubb ble stifta 29. september 1975 av ildsjelene Birger Hungerholdt og Lasse Martinsen.

Du kan lese eldre årsrapporter og historia til sykkeklubben her.

 

Styret Ringerike sykkelklubb 2018

Verv Navn Mobil E-post Inne i
Leder Tommy Berglind 97640973 tommy@interspons.no 1 år
Nestleder Paal Engebretsen 45200413 paal_engebretsen@hotmail.com 2 år
Styremedlem
(Ungdomskontakt)
Tone Midtsveen 47603802 tone.midtsveen@icloud.com 2 år
Styremedlem Gard Stigsrud 95720938 gard.stigsrud@arguskreditt.no 1 år
Kasserer Susanne Pjåka 90642710 lenesusanne@pjaaka.com 1 år
Styremedlem
(Sportslig leder MTB)
Kjetil Myhre 90064545 kjetil@myhre.nu 2 år
Styremedlem
(arrangmentsansvarlig)
Martin Uthus 48253005 martin.uthus@birk.no 1 år
Varamedlem Terje Orebråten 97835280 terje.orebraten@hole.kommune.no 2 år

 

Lisens- og medlemsansvarlig: Ivar Johnsrud, ivar@johnsrud.no

 

Gruppene 2018

 • Terreng
  Leder Sportslig utvalg: Kjetil Myhre

 • Landevei U23 senior
  Sportslig leder: Kristoffer Sommer Wormsen
  Påmelding: Ørjan Nerland
  Mekaniker: Patrik Ekløf

 • Landevei junior
  Sportslig leder: Lars S. Holm
  Påmeldingsansvarlig: Kjartan Heggø

 • Landevei 13-16 år
  Sportslige ledere: Gjermund Bjørkli og Martin Uthus
  Lagleder: Glenn Andre Messel
  Påmeldingsansvarlig: Magnhild Alsos

 • Landevei 8-12 år
  Sportslig leder: kommer
  Påmeldingsansvarlig: Magnhild Alsos

 • Landevei master
  Ansvarlig: Terje Orebråten

 • Landevei tur
  Ansvarlig: Lasse Martinsen

 

Tørre fakta om klubben

Organisasjonsnummer: 981438035

Kontonummer: 2280 08 18196

Vedtekter (dokument kommer)

Målsettingsdokument (dokument kommer)

Politiattest (dokument kommer)

Det er styrets leder som er RSK's ansvarlig for politiattester ihht. krav for dette. Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Les mer om saken og prosedyre for innhenting

Antidoping policy (dokument kommer)

Antidoping sertifikat (dokument kommer)

Skjema reiseregning (dokument kommer)