Om Ringerike Sykkelklubb

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


Ringerike Sykkelklubb ble stifta 29. september 1975 av ildsjelene Birger Hungerholdt og Lasse Martinsen.

Du kan lese eldre årsrapporter og historia til sykkeklubben her.

 

Styret Ringerike sykkelklubb 2019 består leder, nestleder og 6 styremedlemmer:

Leder
Leif Håkon Karlsen, 99095902, lhk69@hotmail.no
Valgt for 2019-2020
Ansvarlig for sponsorer, politiattester

Nestleder
Glenn Andre Messel, 98286207, gam@handverkskompaniet.no
Valgt for 2019-2020
Ansvarlig for klubbens utstyr

Styremedlem
Jarle Midtsveen, 94832113, jarle.midtsveen@online.no
Valgt for 2018-2019
Ansvarlig for nettsidene og sosiale medier

Styremedlem
Tor Arne Johansen, 48407788, johansentorarne@outlook.com
Valgt for 2019-2020
Ansvarlig for det sportslige og samarbeid mellom gruppene

Styremedlem
Caroline Sjøvaag, 92085352, caroline.sjovaag@norhusnorge.no
Valgt for 2019-2020
Kasserer

Styremedlem
Helge Haugstad, 40020965, helge.haugstad@gmail.com
Valgt for 2019-2020
Ansvarlig for arrangementer

Styremedlem
Harald Søyland, 95099910, harald.soyland@hotmail.com
Valgt for 2018-2019
Ungdomskontakt

Styremedlem
Kommer

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lisens- og medlemsansvarlig: Ivar Johnsrud, ivar@johnsrud.no

 

Gruppene 2019

 • Terreng
  Leder Sportslig utvalg: Tor Arne Johansen
  Påmeldingsansvarlig: Frode Granly

 • Landevei U23 senior
  Sportslig leder: Max Emil Kørner
  Påmeldingsansvarlig: Ørjan Nerland
  Mekaniker: Jarle Midtsveen og Kjartan Heggø
  Admin/kasserer: Tone Midtsveen
  Booking: Kristin Bjerkestrand Eid

 • Landevei junior
  Sportslig leder: Sverre Dyngeland Vik
  Påmeldingsansvarlig: Stig Løland
  Admin/kasserer: Tone Midtsveen
  Booking: Leif Terje Hegreberg

 • Landevei 13-16 år
  Sportslige leder: Frederik Heron Engebretsen
  Lagleder: Glenn Andre Messel
  Påmeldingsansvarlig: Tom Richard Jansen

 • Landevei 8-12 år
  Sportslig ledere: Lars Holm, Tina Andreassen og Henning Sjøvaag
  Lagleder: Glenn Andre Messel
  Påmeldingsansvarlig: Tom Richard Jansen

 • Landevei master
  Ansvarlig: Terje Orebråten

 • Landevei tur
  Ansvarlig: kommer

 

Tørre fakta om klubben

Organisasjonsnummer: 981438035

Kontonummer: 2280 08 18196

Vedtekter for Ringerike Sykkelklubb

Målsettingsdokument (dokument kommer)

Politiattest

Antidoping policy (dokument kommer)

Antidoping sertifikat (dokument kommer)