Ritt terreng 2019

Oversikt over prioriterte ritt som sportslig utvalg mener er gode ritt å delta på. Kriterier er at de ikke er altfor langt unna samt at det tradisjonelt er gode arrangører


Rittkalenderen vil oppdateres om få dager (hilsen webansvarlig, 24. april 2019)

Påmeldingsansvarlig: Frode Granly, tlf 412 23 331, epost: fgranly@gmail.com.

Påmelding må være innsendt Frode minimum 14 dager før deltakelse på det aktuelle rittet.