Team:
Team Ringeriks-Kraft
Egne ritt:
Sponsorer: Samarbeidspartnere:
ÅRSMØTE
08.02.2017 - Terje Orebråten

Årsmøte avholdes onsdag 15. mars 2017

Kl 1830 på Sundvolden Hotell.

Saker som ønskes behandlet må være sendt styret innen 28. februar.

 

Med hilsen styret i RSK.

 

 

Dokumenter til årsmøte:

Saksliste: http://ringerikesykkelklubb.no/files/uploads/1489049760.pdf

Årsberetning: http://ringerikesykkelklubb.no/files/uploads/1489049355.pdf

Årsregnskap: http://ringerikesykkelklubb.no/files/uploads/1489564295.pdf

Saker til behandling: http://ringerikesykkelklubb.no/files/uploads/1489049451.pdf

Medlemskontingent: http://ringerikesykkelklubb.no/files/uploads/1489049573.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentarer: