Avslutning – UTSATT pga Covid-19

17. oktober 2020

* UTSATT PÅ UBESTEMT TID PGA SMITTEUTVIKLINGEN I FORBINDELSE MED COVID-19*

Sundvolden Hotel, 4.11 kl 18:00

Vi skal se tilbake på det spesielle, men uforglemmelige sykkelåret 2020 og det skal deles ut priser og ikke minst premie til deltagere i Uno-X Sykkelglede Cup.

Dare Bikes, Glade Hjul og Bioracer tar turen, kommer du?

Vi må pga. Covid -19 be om bindende påmelding innen Søndag 1.11 kl 21:00. Dette gjøres via vårt arrangement på Facebook eller ved å sende e-post til styremedlem1@ringerikesykkelklubb.no .

For de av dere som ønsker å komme, men av ulike årsaker ikke kan møte personlig, vil vi i år forsøke å sende live på Facebook.

Vel møtt, vi gleder oss!