Vi vil gjerne ha deg som medlem i Ringerike SK.

Når du klikker på linken kommer du inn på Norges Idrettsforbund sine nettsider. Klikk på «Ny bruker» dersom du ikke allerede har en profil her via andre idretter, deretter klikker du på «Jeg skal bli medlem» eller «Barnet mitt skal bli medlem».

Medlemsfordeler i Ringerike sykkelklubb

  • Aktiv sykkelglede i fellesskap
  • Deltagelse i et variert & omfattende treningstilbud.
  • Klubb/temakvelder om sykkel og trening.
  • Mulighet for lånesykkel til rekrutter.
  • Egen gruppe for zwift/e-sport, treningssamlinger og treningsturer til utlandet.

Samtidig har du noen forpliktelser, norsk idrett er tuftet på frivillighet og dugnad. I Ringerike SK er det som i alle andre klubber og organisasjoner, dugnadsarbeidet som driver klubben. Det er viktig at alle medlemmer og foresatte til aktive barn i Ringerike SK deltar på dugnad. Sammen er vi gode!

Hvis du har noen spørsmål er du velkommen til å kontakte vår medlemsansvarlig: medlemsansvarlig@ringerikesykkelklubb.no

Data powered by FirstCycling.com

[give_form id="3488"]

VÅRE

SPONSORER

Dokumenter – Årsmøte

Styret i Ringerike Sykkelklubb inviterer herved inn til årsmøte.

Årsmøtet avholdes 5.3.2024 kl 18:30 på Sundvolden Hotel.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20.2.2024 til leder@ringerikesykkelklubb.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider www.ringerikesykkelklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Faktura blir sendt ut ila få dager, sjekk gjerne eposten din i god tid før møtet.  Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Påmelding gjøres til leder@ringerikesykkelklubb.no innen 29.2.2024.

Dokumenter:

Alexandra
Alexandra
Artikler: 23