Årsmøte onsdag 22. mars

25. februar 2023

Årsmøtet avholdes onsdag 22.3.2023 kl 19:00 på Sundvolden Hotell.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styreleder senest 8.3.2023, se kontaktinformasjon lenger ned.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ringerike SK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ringerike Sykkelklubb årsregnskap 2022 – Signert

Budsjett 2023

RSK Eiendeler og Materiell liste 2022

årsberetning-til-årsmøte_2022

Saksliste årsmøte i Ringerike Sykkelklubb_2023

RSK kontrollutvalgets beretning 2022

Med vennlig hilsen,
Ringerike Sykkelklubb
v/leder Jarle Midtsveen
leder@ringerkesykkelklubb.no