Vi vil gjerne ha deg som medlem i Ringerike SK.

Når du klikker på linken kommer du inn på Norges Idrettsforbund sine nettsider. Klikk på «Ny bruker» dersom du ikke allerede har en profil her via andre idretter, deretter klikker du på «Jeg skal bli medlem» eller «Barnet mitt skal bli medlem».

Medlemsfordeler i Ringerike sykkelklubb

  • Aktiv sykkelglede i fellesskap
  • Deltagelse i et variert & omfattende treningstilbud.
  • Klubb/temakvelder om sykkel og trening.
  • Mulighet for lånesykkel til rekrutter.
  • Egen gruppe for zwift/e-sport, treningssamlinger og treningsturer til utlandet.

Samtidig har du noen forpliktelser, norsk idrett er tuftet på frivillighet og dugnad. I Ringerike SK er det som i alle andre klubber og organisasjoner, dugnadsarbeidet som driver klubben. Det er viktig at alle medlemmer og foresatte til aktive barn i Ringerike SK deltar på dugnad. Sammen er vi gode!

Hvis du har noen spørsmål er du velkommen til å kontakte vår medlemsansvarlig: medlemsansvarlig@ringerikesykkelklubb.no

Data powered by FirstCycling.com

[give_form id="3488"]

VÅRE

SPONSORER

Årsmøte onsdag 22. mars

Årsmøtet avholdes onsdag 22.3.2023 kl 19:00 på Sundvolden Hotell.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styreleder senest 8.3.2023, se kontaktinformasjon lenger ned.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ringerike SK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ringerike Sykkelklubb årsregnskap 2022 – Signert

Budsjett 2023

RSK Eiendeler og Materiell liste 2022

årsberetning-til-årsmøte_2022

Saksliste årsmøte i Ringerike Sykkelklubb_2023

RSK kontrollutvalgets beretning 2022

Med vennlig hilsen,
Ringerike Sykkelklubb
v/leder Jarle Midtsveen
leder@ringerkesykkelklubb.no

Alexandra
Alexandra
Artikler: 23