Ringerikskraft

Ringerikskraft er vår hoved- og navnesponsor. Vi har hatt et langt og godt samarbeid og svært mye av vår satsing har vært mulig takket være dette sponsoratet.

I en årrekke har Ringerikskraft vært en aktiv støttespiller i lokalsamfunnet for å bidra til at regionen skal være et godt sted å bo og vokse opp. Vi er opptatt av mangfold og støtter et bredt spekter av tilbud innenfor idrett og kultur – og vi har vært med på laget til Ringerike Sykkelklubb lenge.

Ringerike Sykkelklubb er en stor klubb som engasjerer mange – både bredde og eliteryttere, foreldre og frivillige. Sykkelklubben har satt Ringeriksregionen på kartet i hele sykkelverden, og skaper stolthet i lokalsamfunnet.

År etter år gir klubben idrettsglede til en hel region – helt i tråd med våre verdier. Vi er glade og stolte av å være en del av laget, og ser frem til videre samarbeid.

Ringerikskraft AS