Vi vil gjerne ha deg som medlem i Ringerike SK.

Når du klikker på linken kommer du inn på Norges Idrettsforbund sine nettsider. Klikk på «Ny bruker» dersom du ikke allerede har en profil her via andre idretter, deretter klikker du på «Jeg skal bli medlem» eller «Barnet mitt skal bli medlem».

Medlemsfordeler i Ringerike sykkelklubb

  • Aktiv sykkelglede i fellesskap
  • Deltagelse i et variert & omfattende treningstilbud.
  • Klubb/temakvelder om sykkel og trening.
  • Mulighet for lånesykkel til rekrutter.
  • Egen gruppe for zwift/e-sport, treningssamlinger og treningsturer til utlandet.

Samtidig har du noen forpliktelser, norsk idrett er tuftet på frivillighet og dugnad. I Ringerike SK er det som i alle andre klubber og organisasjoner, dugnadsarbeidet som driver klubben. Det er viktig at alle medlemmer og foresatte til aktive barn i Ringerike SK deltar på dugnad. Sammen er vi gode!

Hvis du har noen spørsmål er du velkommen til å kontakte vår medlemsansvarlig: medlemsansvarlig@ringerikesykkelklubb.no

Data powered by FirstCycling.com

[give_form id="3488"]

VÅRE

SPONSORER

Ringerikskraft er vår hoved- og navnesponsor. Vi har hatt et langt og godt samarbeid og svært mye av vår satsing har vært mulig takket være dette sponsoratet.

I en årrekke har Ringerikskraft vært en aktiv støttespiller i lokalsamfunnet for å bidra til at regionen skal være et godt sted å bo og vokse opp. Vi er opptatt av mangfold og støtter et bredt spekter av tilbud innenfor idrett og kultur – og vi har vært med på laget til Ringerike Sykkelklubb lenge.

Ringerike Sykkelklubb er en stor klubb som engasjerer mange – både bredde og eliteryttere, foreldre og frivillige. Sykkelklubben har satt Ringeriksregionen på kartet i hele sykkelverden, og skaper stolthet i lokalsamfunnet.

År etter år gir klubben idrettsglede til en hel region – helt i tråd med våre verdier. Vi er glade og stolte av å være en del av laget, og ser frem til videre samarbeid.

Ringerikskraft AS