Vi vil gjerne ha deg som medlem i Ringerike SK.

Når du klikker på linken kommer du inn på Norges Idrettsforbund sine nettsider. Klikk på «Ny bruker» dersom du ikke allerede har en profil her via andre idretter, deretter klikker du på «Jeg skal bli medlem» eller «Barnet mitt skal bli medlem».

Medlemsfordeler i Ringerike sykkelklubb

  • Aktiv sykkelglede i fellesskap
  • Deltagelse i et variert & omfattende treningstilbud.
  • Klubb/temakvelder om sykkel og trening.
  • Mulighet for lånesykkel til rekrutter.
  • Egen gruppe for zwift/e-sport, treningssamlinger og treningsturer til utlandet.

Samtidig har du noen forpliktelser, norsk idrett er tuftet på frivillighet og dugnad. I Ringerike SK er det som i alle andre klubber og organisasjoner, dugnadsarbeidet som driver klubben. Det er viktig at alle medlemmer og foresatte til aktive barn i Ringerike SK deltar på dugnad. Sammen er vi gode!

Hvis du har noen spørsmål er du velkommen til å kontakte vår medlemsansvarlig: medlemsansvarlig@ringerikesykkelklubb.no

Data powered by FirstCycling.com

[give_form id="3488"]

VÅRE

SPONSORER

ABUS-Gruppen Nordic A/S er en del av det Tyske konsernet ABUS, som er en ledende produsent av innovative sikkerhetsløsninger. I 90 år har ABUS arbeidet ut ifra grunnidéen om at sikkerhet er avhengig av kvalitet.

ABUS – globalt synonym for sikkerhet

ABUS, som i dag er ett globalt konsern, blev grunnlagt i Tyskland i 1924 under navnet August Bremicker und Söhne.

Konsernet har i dag over 3.000 medarbeidere som utvikler, produserer og leverer sikkerhetsløsninger. Filosofien om at sikkerhet er avhengig av kvalitet, gjennomsyrer alle produkter fra ABUS. I konsernets eget forsknings- og testsenter jobber ekspertene alltid på for å være ett skritt foran markedet i utviklingen av nye innovative produkter. Det er også her alle produkter blir grundig kvalitets testet før dem når ut til forhandlernes hyller.

ABUS-Gruppen Nordic har hovedkvarter i Danmark. ABUS-Gruppen Nordic A/S’ aktiviteter i Norge har primært fokus på ”Mobil Sikkerhet” – sikkerhet for trafikanter på to hjul. ABUS leverer sykkelhjelmer og – lykter samt forsikringsgodkjente kvalitetslåser til sykler, mopeder og motorsykler.

ABUS-Gruppen Nordic A/S leverer utover dette også produkter innenfor områdene:

Mekanisk sikkerhet som blant annet inkluderer hengelåser, som var kjerneproduktet da ABUS konsernet ble grunnlagt i 1924. I tillegg til dette finnes ett bredt utvalg av låsesylindre til sikring av forretningsbygg og private hjem.

Elektronisk sikkerhet er det nyeste produktområdet som omfatter videoovervåkning og alarmsystemer til privat og profesjonelt bruk.