Terreng

Hei og velkommen til Ringerike Sykkelklubb Terreng


Vi ønsker at våre medlemmer skal føle seg godt ivaretatt på våre treninger. Et ledd for å få dette til er å få informasjon ut og skape ett godt samarbeid mellom dere som forelder, de aktive syklistene og oss som er trenere. Praktisk informasjon angående treninger og annet vil gjennom sesongen bli lagt ut på vår facebookside Ringerike Sykkelklubb Terreng i tillegg til å bli opplyst på treningene som blir avholdt.

 

Smittevernstiltak COVID-19

For å hindre spredning av COVID-19 viruset følger vi anbefalingene fra NIF. Disse innebærer en begrensning på max 20 personer i hver gruppe, og fysisk avstand på 1 meter mellom personer. I tillegg skal det ikke deles på utstyr sånn som sykler og hjelmer.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand får ikke delta på trening.

Vi oppfordrer også alle til å holde gode hygienerutiner som det å vaske hender før man kommer på trening og også vaske hender eller dusje når man kommer hjem fra trening. Vi som trenere er ansvarlige for å rettlede barna i disse reglene og er pliktig til å bortvise de som ikke følger instruksjonene. I all hovedsak så gjelder de samme reglene her på sykkeltrening som det gjør på skolen, og vi ønsker også at foreldre snakker med barna om dette.

Koronavettregler fra Norges Cycleforbund:
https://www.sykling.no/article/koronavettregler-fra-norges-cykleforbund

NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

 

Trenere

Frode Granly, tlf 412 23 331

Ola Martin Øiom, tlf 915 46 602

Ame Dalbakk, tlf 915 46 602

Stig Werner Amundsen, tlf 930 61 166

Ivar Johnsrud , tlf 911 92 934

Tor Ame Johansen, tlf 484 07 788

Vidar Bakken tlf 419 07 484

 

Gruppeinndeling

På treningene vil vi som oftest være delt inn i tre, og noen ganger fire grupper. Disse deles ikke primært etter alder, men mer etter ferdigheter og innsatsvilje. Formålet med dette er å få alle grupper til å fungere optimalt, og sikre at flest mulig f'ar være med på sine egne premisser. Trenerne vil plassere utøverne på grupper tidlig på våren, og vil flytte de mellom grupper etterhvert som det er hensiktsmessig. For de aller yngste i grønn gruppe så oppfordres foreldre til å delta på treningene.

Gruppe Alder (veilende) Trenere (som oftest)
Grønn 6-10 Tor Arne og Stig
Blå 8-12 Ivar, Frode og Arne
Rød 10-14 Ola Martin
Sort 14- Vidar

 

Treningene

Vi ønsker at våre medlemmer skal ha en god sykkelopplevelse og oppleve mestringsfølelse. På mandager vil vi legge mest vekt på det tekniske og mestring av sykkelen. På onsdager vil vi legge mer vekt på utholdenhet, styrke og fart, og denne treningen er i utgangspunktet ment for de litt større og de som ønsker litt hardere trening. Vi vil også i år forsøke å organisere treninger på lørdager, informasjon om dette vil blir tilgjengelig på Facebook i god tid før den aktuelle dagen.

Tid Grupper Sted
Mandag kl. 1800-1915 Alle Puttemyra
Onsdag kl. 1800-1930 Blå, Rød, Sort Puttemyra
Lørdag kl. 1000-1200 Rød, Sort Annonsert mandag/onsdag/Facebook

 

Ritt

Vi i terrenggruppa har som målsetning å ha et høyt antall deltakere på ritt. Plan over ritt vi anbefaler deltakelse på vil finnes på hjemme- og facebooksiden. Dette er en enkel oversikt over de rittene som vi ønsker våre medlemmer skal delta på, og den viser også våre egne klubbritt på terreng. Alle medlemmer av Ringerike Sykkelklubb får dekket startkontingenten for ritt på denne planen.
Påmeldingsansvarlig: Frode Granly e-post: fgranly@gmail.com
Det må gis beskjed til Frode på mail eller Facebook senest 14 dager før rittet om dere ønsker å delta (klubbritt 30 min før start). Følg med på facebooksiden for informasjon. Er du påmeldt til ritt og du/dere ikke kan delta kan dere bli fakturert for rittet (gjelder ikke ved sykdom).

 

Medlemskap

Alle som deltar på trening i regi av Ringerike Sykkelklubb må være medlem av klubben.
Medlemskap tegnes på https://medlemskap.nif.no/.

 

Dugnader

Vi vil i år fortsette arbeidet med den nye treningsarenaen ved Puttemyra på Jevnaker. De fleste traseene er nå ryddet og merket, og noen elementer er bygget. Vi kommer til å holde noen dugnader i forbindelse med dette arbeidet for å videreutvikle løypa og utvide den med flere elementer. Vi forventer deltakelse fra alle foreldre på en eller flere av disse dugnadene, informasjon om dette vil komme på facebooksiden utover sommeren/høsten.

Puttemyras Venner som styrer aktiviteten i Puttemyra vil også bygge pump track i løpet av sommeren. De har fått bevilget penger fra Sparebankstiftelsen, og arbeidet vil starte så fort det lar seg gjøre. Vi er sikre på at dette vil gjøre treningene våre enda mer atraktive og morsomme for ungene.

 

Sportslig utvalg

Den sportslige aktiviteten i terrenggruppa styres av et sportslig utvalg. Denne gruppen har noen møter i løpet av året der det styres budsjett, og treninger og andre aktiviteter planlegges. Vi er alltid på utkikk etter engasjerte personer som ønsker å være medlem av dette utvalget.

Leder av sportslig utvalg 2020 er Ola Martin Øiom.

 

Ønsker dere alle en fin sykkelsesong!

Hilsen sportslig utvalg RSK terreng