Vi vil gjerne ha deg som medlem i Ringerike SK.

Når du klikker på linken kommer du inn på Norges Idrettsforbund sine nettsider. Klikk på «Ny bruker» dersom du ikke allerede har en profil her via andre idretter, deretter klikker du på «Jeg skal bli medlem» eller «Barnet mitt skal bli medlem».

Medlemsfordeler i Ringerike sykkelklubb

  • Aktiv sykkelglede i fellesskap
  • Deltagelse i et variert & omfattende treningstilbud.
  • Klubb/temakvelder om sykkel og trening.
  • Mulighet for lånesykkel til rekrutter.
  • Egen gruppe for zwift/e-sport, treningssamlinger og treningsturer til utlandet.

Samtidig har du noen forpliktelser, norsk idrett er tuftet på frivillighet og dugnad. I Ringerike SK er det som i alle andre klubber og organisasjoner, dugnadsarbeidet som driver klubben. Det er viktig at alle medlemmer og foresatte til aktive barn i Ringerike SK deltar på dugnad. Sammen er vi gode!

Hvis du har noen spørsmål er du velkommen til å kontakte vår medlemsansvarlig: medlemsansvarlig@ringerikesykkelklubb.no

Data powered by FirstCycling.com

[give_form id="3488"]

VÅRE

SPONSORER

Innkalling til digitalt årsmøte!

Innkalling til digitalt Årsmøte 2022 på Teams. 16/03-2022 KL 19:00.

Styret innkaller herved til årsmøte i Ringerike sykkelklubb.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 15.03-2022 KL 24:00 til denne email adressen, leder@ringerikesykkelklubb.no

Alle påmeldte vil motta en invitasjon til Teams møtet på e-mail senest 16/03 KL 17:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22/02-2021 til leder@ringerikesykkelklubb.no eller nestleder@ringerikesykkeklubb.no

Dokumenter til årsmøtet:

Ringerike Sykkelklubb signert årsregnskap 2022

Årsrapport

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Alexandra
Alexandra
Artikler: 23