Innkalling til digitalt årsmøte!

23. februar 2022

Innkalling til digitalt Årsmøte 2022 på Teams. 16/03-2022 KL 19:00.

Styret innkaller herved til årsmøte i Ringerike sykkelklubb.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 15.03-2022 KL 24:00 til denne email adressen, leder@ringerikesykkelklubb.no

Alle påmeldte vil motta en invitasjon til Teams møtet på e-mail senest 16/03 KL 17:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22/02-2021 til leder@ringerikesykkelklubb.no eller nestleder@ringerikesykkeklubb.no

Dokumenter til årsmøtet:

Ringerike Sykkelklubb signert årsregnskap 2022

Årsrapport

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret