Vi vil gjerne ha deg som medlem i Ringerike SK.

Når du klikker på linken kommer du inn på Norges Idrettsforbund sine nettsider. Klikk på «Ny bruker» dersom du ikke allerede har en profil her via andre idretter, deretter klikker du på «Jeg skal bli medlem» eller «Barnet mitt skal bli medlem».

Medlemsfordeler i Ringerike sykkelklubb

  • Aktiv sykkelglede i fellesskap
  • Deltagelse i et variert & omfattende treningstilbud.
  • Klubb/temakvelder om sykkel og trening.
  • Mulighet for lånesykkel til rekrutter.
  • Egen gruppe for zwift/e-sport, treningssamlinger og treningsturer til utlandet.

Samtidig har du noen forpliktelser, norsk idrett er tuftet på frivillighet og dugnad. I Ringerike SK er det som i alle andre klubber og organisasjoner, dugnadsarbeidet som driver klubben. Det er viktig at alle medlemmer og foresatte til aktive barn i Ringerike SK deltar på dugnad. Sammen er vi gode!

Hvis du har noen spørsmål er du velkommen til å kontakte vår medlemsansvarlig: medlemsansvarlig@ringerikesykkelklubb.no

Data powered by FirstCycling.com

[give_form id="3488"]

VÅRE

SPONSORER

Ny drakt – med plass til flere sponsorer!

Vi ønsker å dele en liten sniktitt på den nye drakten til Ringerike Sykkelklubb.
Det har vært jobbet med nytt design i samarbeid med våre eksisterende sponsorer for å fornye oss og få frem riktig profilering.
Vi er
veldig stolte av den og håper dere er like fornøyd med drakten som oss!

Men, et lite skår i gleden er det også. Vi ser noe fallende inntekter i klubben på sponsorsiden. For at Ringerike sykkelklubb skal kunne fortsette å levere på et høyt sportslig nivå, bidra til rekruttering og gi alle et godt tilbud innenfor sykling og samhold – er vi helt avhengig av å kunne få hjelp av sponsorer.

Vi i styret ønsker med dette å nå ut til potensielle sponsorer og samarbeidspartnere. Det hadde vært stor stas, om en dugnad som dette kan føre frem til nye relasjoner og inntekter til klubben.

Ringerike Sykkelklubb kan love at dere ikke vil angre og vi skal jobbe hardt for at et sponsorsamarbeid med oss vil gi dere valuta for pengene!

Potensielle sponsorer kan rette sin interesse til:

Leder@ringerikesykkelklubb.no

Nestleder@ringerikesykkelklubb.no

Med vennlig hilsen:

Styret i Ringerike Sykkelklubb

Benny Adolfsen
Benny Adolfsen
Artikler: 23